Hakkında

Rekabet Dergisi, Rekabet Kurumu tarafından altı ayda bir yayımlanan hakemli bir dergidir. Rekabet Dergisi’nde, rekabet hukuku, politikası ve sanayi iktisadı alanlarındaki Türkçe veya İngilizce özgün makalelere, vaka yorumları ve benzeri görüşler ile haberlere yer verilmektedir. Yazılarda belirtilen düşünce ve görüşlerden yazarlar sorumludur; bu düşünce ve görüşler Rekabet Kurumu açısından bağlayıcılık teşkil etmez.

İLGİLİLER

REKABET KURUMU ADINA SAHİBİ

Birol KÜLE

SORUMLU MÜDÜR

Dr. Mehmet Fazıl ÖZKUL

EDİTÖRLER

Dilara Nur CANSU ISLAM

Hakan ARSLANBENZER

Ömer Furkan ÖZDEMİR

YAYIN KOMİSYONU

Haluk Recai BOSTAN

Ferhat TOPKAYA

Doç. Dr. Hakan BİLİR

Metehan HACIMUSTAFAOĞLU

Dilara Nur CANSU ISLAM

Ömer Furkan ÖZDEMİR

Hakan ARSLANBENZER

YAYIN SEKRETERİ

Özlem ERDOĞAN

DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. Ali Rıza SANDALCILAR (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi)

Prof. Dr. Cemil RAKICI (Karadeniz Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. Cengiz KALLEK (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Ekrem ERDEM (Erciyes Üniversitesi)

Prof. Dr. Hüseyin Hüsnü KOYUNOĞLU (İstanbul Üniversitesi)

Prof. Dr. Mehmet BARCA (Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi)

Prof. Dr. Mustafa ÇUFALI (Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi)

Prof. Dr. Sefer ŞENER (İstanbul Üniversitesi)

Prof. Dr. Zeki PARLAK (İstanbul Üniversitesi)

Prof.Dr. Süleyman ÖZDEMİR (İstanbul Üniversitesi)

Doç. Dr. Musa GÜN (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi)

Doç. Dr. Aytaç AYDIN (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)

Doç. Dr. Cem KORKUT (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)

Doç. Dr. Fatih Buğra ERDEM (Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi)

Doç. Dr. Mehmet Levent YILMAZ (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)

Doç. Dr. Şuay Nilhan AÇIKALIN (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)

Doç. Dr. Yasin SÖYLER (Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Emel TEKTEN (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Yusuf YILMAZ (Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi)

Dr. Fahri SOLAK (Marmara Üniversitesi)

Önceki Sayılar  Yayın İLKELERİ

  1. Yayın hayatına 2000 yılında başlayan Rekabet Dergisi, Rekabet Kurumu tarafından altı ayda bir yayımlanan hakemli bir dergidir. Rekabet Dergisi’nde, rekabet hukuku, politikası ve sanayi iktisadı alanlarındaki Türkçe veya İngilizce özgün makalelere, vaka yorumları ve benzeri görüşler ile haberlere yer verilmektedir.

  2. Rekabet Dergisi’nde yayımlanmak üzere rekabetdergisi@rekabet. gov.tr adresine gönderilen yazılar daha önce başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Dergimize gönderilen makaleler, intihal programı aracılığı ile taranıp, intihal raporları editörlerimiz tarafından incelenmektedir. İncelemede, intihal oranı, intihal raporunun içeriği ile birlikte değerlendirilmektedir. Başka eserlerin yanı sıra yazarın önceki çalışmalarından intihal yapması da kabul edilmemektedir. Değerlendirmede intihal yönünden olumsuz bulunan makaleler yazara iade edilir.

  3. Yazarlar, yazılarıyla birlikte, iletişim adresi, telefon ve elektronik posta bilgilerini sunmalıdır. Gönderilen yazılar, editörler tarafından içerik ve “Makale Yazım Kuralları” başlığı altında belirtilen kurallara uygunluk bakımından değerlendirilir. Ardından, yazarın ismi gizlenerek konu hakkında uzman iki hakeme gönderilir. Hakemlerden gelecek raporlar doğrultusunda yazının basılmasına, reddedilmesine veya yazardan düzeltme istenmesine karar verilecek ve bu durum yazara en kısa sürede bildirilecektir. Gerekli durumlarda üçüncü bir hakemin görüşüne başvurulabilir.

  4. Rekabet Dergisi’nde yayımlanacak her bir yazı karşılığında yazarına telif ücreti olarak net 15.000TL ödenir. Ayrıca 10 adet dergi yazara ücretsiz olarak gönderilir.

  İLETİŞİM

  YÖNETİM YERİ:

  Üniversiteler Mahallesi 1597. Cadde No: 9 06800

  Bilkent-Çankaya/ANKARA

  Telefon-Faks:

  (90) 312 291 44 44 - (90) 312 291 40 00

  E-posta:

  rekabetdergisi@rekabet.gov.tr