Hakkında

Rekabet Dergisi, Rekabet Kurumu tarafından altı ayda bir yayımlanan hakemli bir dergidir. Rekabet Dergisi’nde, rekabet hukuku, politikası ve sanayi iktisadı alanlarındaki Türkçe veya İngilizce özgün makalelere, vaka yorumları ve benzeri görüşler ile haberlere yer verilmektedir. Yazılarda belirtilen düşünce ve görüşlerden yazarlar sorumludur; bu düşünce ve görüşler Rekabet Kurumu açısından bağlayıcılık teşkil etmez.

İLGİLİLER

REKABET KURUMU ADINA SAHİBİ

Birol KÜLE

SORUMLU MÜDÜR

Dr. Mehmet Fazıl ÖZKUL

EDİTÖRLER

Metehan HACIMUSTAFAOĞLU

Dilara Nur CANSU İSLAM

Muhammed Ali BEKTEMUR

YAYIN KOMİSYONU

Dr. Faik Metin TİRYAKİ

Haluk Recai BOSTAN

Zeynep MADAN

Metehan HACIMUSTAFAOĞLU

Nimet ALACAPINAR

Dilara Nur CANSU ISLAM

Muhammed Ali BEKTEMUR

YAYIN SEKRETERİ

Özlem ERDOĞAN

DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. İzak ATİYAS (Sabancı Üniversitesi)

Prof. Dr. Mehmet BARCA (Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi)

Prof. Dr. Lale DAVUT (Emekli Öğretim Üyesi)

Prof. Dr. Ercüment ERDEM (Avukat)

Prof. Dr. Celal GÖLE (Atılım Üniversitesi)

Prof. Dr. Nihat IŞIK (Kırıkkale Üniversitesi)

Prof. Dr. İsmail KIRCA (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi)

Prof. Dr. Fuat OĞUZ (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)

Prof. Dr. Ergun ÖZSUNAY (Emekli Öğretim Üyesi)

Prof. Dr. Turgut TAN (Bilkent Üniversitesi)

Prof. Dr. Erol TAYMAZ (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. Metin TOPRAK (İstanbul Üniversitesi)

Prof. Dr. Ünal ZENGİNOBUZ (Boğaziçi Üniversitesi)

Doç. Dr. Mahmut YAVAŞİ (Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Fatih Cemil ÖZBUĞDAY (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Hamdi PINAR (Bilkent Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Murat ŞAHİN (İzmir Demokrasi Üniversitesi)

Önceki Sayılar  Yayın İLKELERİ

  1. Yayın hayatına 2000 yılında başlayan Rekabet Dergisi, Rekabet Kurumu tarafından altı ayda bir yayımlanan hakemli bir dergidir. Rekabet Dergisi’nde, rekabet hukuku, politikası ve sanayi iktisadı alanlarındaki Türkçe veya İngilizce özgün makalelere, vaka yorumları ve benzeri görüşler ile haberlere yer verilmektedir.

  2. Rekabet Dergisi’nde yayımlanmak üzere rekabetdergisi@rekabet. gov.tr adresine gönderilen yazılar daha önce başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Dergimize gönderilen makaleler, Turnitin intihal programı aracılığı ile taranıp, intihal raporları editörlerimiz tarafından incelenmektedir. İncelemede, intihal oranı, intihal raporunun içeriği ile birlikte değerlendirilmektedir. Başka eserlerin yanı sıra yazarın önceki çalışmalarından intihal yapması da kabul edilmemektedir. Değerlendirmede intihal yönünden olumsuz bulunan makaleler yazara iade edilir.

  3. Yazarlar, yazılarıyla birlikte, iletişim adresi, telefon ve elektronik posta bilgilerini sunmalıdır. Gönderilen yazılar, editörler tarafından içerik ve “Makale Yazım Kuralları” başlığı altında belirtilen kurallara uygunluk bakımından değerlendirilir. Ardından, yazarın ismi gizlenerek konu hakkında uzman iki hakeme gönderilir. Hakemlerden gelecek raporlar doğrultusunda yazının basılmasına, reddedilmesine veya yazardan düzeltme istenmesine karar verilecek ve bu durum yazara en kısa sürede bildirilecektir. Gerekli durumlarda üçüncü bir hakemin görüşüne başvurulabilir.

  4. Rekabet Dergisi’nde yayımlanacak her bir yazı karşılığında yazarına telif ücreti olarak net 5.000TL ödenir. Ayrıca 10 adet dergi yazara ücretsiz olarak gönderilir.

  İLETİŞİM

  YÖNETİM YERİ:

  Üniversiteler Mahallesi 1597. Cadde No: 9 06800

  Bilkent-Çankaya/ANKARA

  Telefon-Faks:

  (90) 312 291 44 44 - (90) 312 291 40 00

  E-posta:

  rekabetdergisi@rekabet.gov.tr